Modern dünyanın en eski şehri neresi?

Mark Twain, Hindistan'ın Varanasi şehrinin tarihten, geleneklerden hatta efsanelerden bile daha eski olduğunu yazar. Evet Varanasi eski bir şehir ancak en eskisi değil. Peki dünyanın en eski yerleşim yeri tam olarak neresi ve bu şehir hangisi?

KÜLTÜR SANAT 31.05.2022, 13:48
Modern dünyanın en eski şehri neresi?

Bir yerleşim yerinin “en eski” olarak kabul edilmesi için öncelikle ne zaman “şehir” haline geldiğini bilmek gerek. Akademik çevreler için bu bir tartışma konusu. Ticaretin başlamasını mı yoksa binalaşmayı mı baz alacağız? Dünya üzerinde çok fazla eski yerleşim yeri olsa da bugün modern dünyanın bir parçası olarak hala varlığını sürdüren şehirlerin sayısı oldukça az. Bu az sayıdaki şehrin en eskisi hangisi? 

FEYYUM MISIR

Yunan tarihçiler, bugünkü Mısır’ın Feyyum kentinin adının bir zamanlar Crocodilopolis olduğunu anlatan yazıtlar bıraktılar. Crocodilopolis şehrinin insanları Sobek adını verdikleri bir timsah tanrıya tapıyorlardı. Tanrıları için altın ve değerli taşlarla süsledikleri tapınakta Petsuchos denilen canlı bir timsah tutuyorlardı. Sobek’e bağlılıklarını göstermek için Petsuchos’a adak sunuyorlardı. Bir Petsuchos öldüğünde yerine yenisi törenlerle getiriliyordu.

Tüm bunları timsah saldırısına uğramadan nasıl yapabildikleri bilinmiyor.

Memfis’in güney batısında ve Nil kıyısında MÖ 4000’lerde kurulan Crocodilopolis, Mısırlıların verdiği isimle Şedet, bugünkü Feyyum, muhtemelen bu coğrafyadaki en eski şehir. 6000 yıllık Feyyum da dünyanın en eski ve sürekli yerleşimin bulunduğu tarihi kentlerden biri.

Roma devrinden kalan, o zamanki Mısırlı toplumun ölüleri için yaptıkları Feyyum mumya portreleri ile ünlü. Kent, Lehin ve Hawara piramitlerinin çok yakınında. Günümüzde Feyyum'da birçok büyük hamam, cami ve çarşı bulunuyor.

1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi eski dönem deniz canlılarına ışık tutuyor. UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen Feyyum bölgesinde, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.

VARANASİ HİNDİSTAN

Mark Twain’in “Efsanelerden bile daha yaşlı” dediği Varanasi’nin MÖ 3000’e uzanan tarihinin yanında, Filibe’nin MÖ 6000’lerde kurulduğunun tespit edilmesi, Bulgaristan’ın bu büyük kentini en eski şehir unvanına daha fazla yaklaştırıyor.

Varanasi, Tanrı Şiva Vishwanat’ın (Varanasi’nin koruyucu tanrısı) şehri olarak bilinir. Hindular ve Budistler için kutsal olan Ganj, Varanasi'nin batı kıyısında yer alır. Bilim insanları şehrin 3000 yaşında olduğuna inanıyor ama efsaneye göre, 5000 yıl önce Hindu tanrısı Şiva tarafından kuruldu. 

FİLİBE BULGARİSTAN 

Şehirdeki ilk yerleşim MÖ 4000'lere dayanıyor. Bulgaristan'ın en büyük ikinci şehri olan Filibe, Romalıların Trakya'daki en önemli şehirlerindendi. Şehir aynı zamanda, Bulgarlar ve Bizanslılar arasında önemli bir kontrol noktasıydı. Şehir haçlı şövalyelerinin akınları sonucu MS 1344 yılında bir Bulgar şehri haline geldi. Şehir 1364 ve 1885 yılları arasında bir Osmanlı şehriydi. Bugün Filibe çok büyük bir kültür merkezi olma özelliğini devam ettiriyor ve bünyesinde bir çok tarihi kalıntıyı barındırıyor. 

ERİHA FİLİSTİN

Eriha, MÖ 9000 yılından beri aralıksız olarak yerleşimin sürdüğü bir şehir. Arkeologların 11,000 yıl öncesinden 20 yerleşimi gün ışığına çıkardığı şehir Ürdün Nehri’nin yanında yer alıyor. Nehrin batı kıyısındaki şehirde günümüzde yaklaşık 20,000 kişi yaşıyor.

BİBLOS LÜBNAN

Biblos, Lübnan’ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alan antik bir Fenike liman kenti. Şu anki Arapça adı Jbail olan kentin tarihi, kesin olarak bilinmemekle birlikte 7000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Şehir, bir zamanlar Gubla ve daha sonraları da Gebal olarak anılıyor. Biblos, şehirden papirüs ithal eden Yunanlıların taktığı isim. Şehrin görülecek yerlerinin başında Fenike tapınakları, Biblos kalesi, 12. Yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında inşa edilen Vaftizci Yahya kilisesi ve Ortaçağ’dan kalma şehir surları geliyor.

1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmış olan kentte antik limanın bir kısmı ve tarihi binalardan Beytul Karmid gibi bazı eserlerin tehdit altında olduğu bildirildi. Turistlerin ilgi odağı haline gelen Biblos, tarihi bir miras olmasının yanı sıra doğal güzelliği ile ayrıca dikkat çekiyor.

ŞAM SURİYE

Milattan önce 4300 yılında kurulduğuna inanılan Şam Suriye’nin başkenti. Aramilerin gelmesiyle önemli bir yerleşim yeri halini alıyor. Şehrin günümüzde de kullandığı su ağının atası olan kanallar ağı onlardan kalma. Büyük İskender tarafından da fethedilen şehir o zamandan sonra Roma, Arap ve Osmanlı hakimiyetine giriyor.

HALEP SURİYE 

Tarihi milattan önce 4300 yılına dayanan Halep, milattan önce 800 yılına kadar Hititlerin kontrolünde kalıyor. Şehir daha sonra sırasıyla Asurlular, Yunanlılar ve Perslerin eline geçiyor. Daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilen şehir, Bizans ve Arap egemenliğine de giriyor. Haçlı seferlerinde kuşatıldıktan sonra Moğol ve Osmanlı İmparatorluğu şehirde hüküm sürüyor.

SUSA-İRAN

Şehirdeki ilk yerleşimler milattan önce 4200'lü yıllara uzanmaktadır. Kent, Asurlular çekilmeden önce Elam İmparatorluğu'nun başkenti idi. Şehrin Pers devleti olan Ahameniş İmparatorluğu tarafından kuşatılması, Eshilos tarafınfan bir trajedi oyunu olarak kaleme alınmıştır. Kentin bugünkü ismi, 65.000 nüfuslu Şuş şehridir. 

SAYDA LÜBNAN

Şehirdeki ilk yerleşim milattan önce 4000'li yıllara kadar uzanır. Beyrut'un 40 km güneyinde yer alan Sayda kenti, Fenikelilerin en önemli ve en eski şehridir. Şehir, Fenikelilerin büyük Akdeniz imparatorluğunun en önemli şehirleriydi. Milattan önce 333 yılında şehir Büyük İskender'in eline geçmiştir. Hz. İsa'nın bu şehri ziyaret ettiği söylenilir.

GAZİANTEP TÜRKİYE

Gaziantep’te bulunan bir antik kent Dülük, Türkiye’nin hala yaşanılan en eski kenti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Gaziantep’in tarihi Hititlere kadar uzanıyor. Şehir MÖ 3650 yılında kurulmuş. Bu kentte Bakır Çağı’ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matemetik işlemlerine rastlanmıştır. Dülük, tarih boyunca sırayla Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender arasında el değiştirip durmuş. Tam olarak ne zaman yapıldığı bilinememekle birlikte 6. Yüzyılda Bizanslılar tarafından onarılan Gaziantep Kalesi şehir merkezinde yer alıyor. Kalenin içinde Roma dönemine ait mozaikleri de bulunuyor.

BEYRUT LÜBNAN

Şehirdeki ilk yerleşim milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor. Beyrut, Lübnan'ın başkenti olmakla birlikte, kültürel idari ve ekonomik olarak da merkezi konumda. Beyrut, 5000 yıllık çok eski bir tarihsel arka plana sahip. Şehirde yapılan kazı çalışmalarında, Fenikeliler'den, Helenler'den, Romalılar'dan ve Osmanlılar'dan kalan tarihi eserler ortaya çıkartılmıştır. Bu tarihi eserler, Lübnan'da yaşanan iç savaştan önce bir çok turisti cezbediyordu.

KUDÜS İSRAİL

Kudüs, Ortadoğu’da bulunan Dünya’nın en eski şehirlerinden. Üç semavi din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal olan kent MÖ 2800 yılında kuruluyor. Tarihi boyunca şehir 23 kez kuşatma altına alınıyor, 52 defa saldırıya uğruyor, 44 kere ele geçiriliyor ve 2 kere yok ediliyor.

SUR LÜBNAN

Heredot’un söylediğine göre şehir milattan önce 2750 yılında kuruluyor. Lübnan’ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi liman kenti 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor. Şehrin Roman Hipodromu özellikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

ERBİL IRAK

Kerkük’ün kuzeyinde bir zamanlar Asurlular, Persler, Sasaniler, Araplar ve Osmanlılar tarafından yönetilen Erbil kenti bulunuyor. İpek Yolu’nun ana duraklarından biri olan Erbil, özellikle 12.-15. Yüzyıllarda önemli bir ticaret merkezi. Yerden 26 metre yükselen antik kalesi halen yerinde duruyor.

KERKÜK IRAK 

Yerleşimin milattan önce 2200'de başladığı Kerkük, Bağdat, Erbil, Musul, Süleymaniye ve Tikrit'e olan yakınlığıyla tarih boyunca stratejik bir yer olarak anılır. Asurlular'ın başkenti Arafa’nın üzerine kurulu olan şehirde 5000 yıllık kalenin kalıntıları halen görülebiliyor. Stratejik ve coğrafik önemi nedeniyle şehir, Asur imparatorluğu, Babil ve Med imparatorlukları için adeta bir savaş meydanıydı. Kent günümüzde Irak petrol endüstrisinin ana karargahı.

BELH AFGANİSTAN

Antik Yunan'da Bactra olarak bilinen şehirde ilk yerleşim milattan önce 1500'lerde görülür. Afganistan'ın kuzeyindeki Belh, Araplar tarafından 'Kentlerin annesi' olarak tarif edilir. Tarihte önemli bir ticaret merkezi olan şehir, Pers İmparatorluğu döneminde en görkemli günlerini yaşar. Bugünün modern Belh şehti pamuk sektörüne ev sahipliği yapıyor.

ATİNA YUNANİSTAN

Batı uygarlığının beşiği ve demokrasinin doğum yeri olan Atina’nın mirası halen günümüzü şekillendiriyor. Milattan önce 14. Yüzyılda yerleşik hayatın başladığı şehirde Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı anıtları bir arada bulunuyor. Şehir günümüzde Avrupa’nın popüler turistik noktalarından biri.

LARNAKA KIBRIS 

Milattan önce 1400 yıllarında kurulan şehir, tarih boyunca çeşitli depremlerden zarar görür. Orta Çağ'da limanı çamurla dolan Larnaka'nın güneyinde kalan deniz kıyısı yeni yerleşim yeri olur. Fenikeliler tarafından 'Citium' olarak kurulan Larnaka, palmiye ağaçları ile kaplı olan güzel sahile sahiptir. Arkeolojik siteler ve çok sayıda plajı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

CADİZ İSPANYA

Milattan önce 1100 yıllarında ilk yerleşimlerin başladığı şehir,  batısının Atlas Okyanusu'na, güneyinin Cebelitarık Boğazı'na, doğusunun ise Akdeniz'e kıyısı var. Cadiz, tarihinde Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu, Vizigot Krallığı, Kurtuba Emirliği, Endülüs Emevi Devleti, Emevi Devleti, Kastilya Krallığı ve İspanya Krallığı topraklarına dahil oldu.

THEBES YUNANİSTAN

İlk sakinleri milattan önce 1400 yıllarına uzanan Thebes, Eski Yunan efsanelerine göre Fenikeli Kadmos tarafından kurulur.  Tanrıların kralı Zeus boğa kılığına girerek Kadmos'un kız kardeşi Europa'yı kaçırır. Kız kardeşini aramak için yollara düşen Kadmos, Delfi Kahinleri'ne akıl danışır. Kahinler ona yolda karşısına çıkacak olan bir ineğin peşine takılmasını, inek nereye çökerse orada bir kent kurmasını söyler. Onların sözüne uyan Kadmos sonunda Boeotia'ya varır ve orada Thebai Kalesi Kadmeia'yı kurar.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Namaz Vakti 24 Mart 2023
İmsak 05:29
Güneş 06:55
Öğle 13:16
İkindi 16:42
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 26 54
2. Eyüpspor 26 53
3. Pendikspor 26 47
4. Rizespor 25 46
5. Keçiörengücü 26 46
6. Sakaryaspor 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Bandırmaspor 26 40
9. Manisa FK 25 39
10. Boluspor 25 38
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 26 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 25 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 26 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13