Şube Müdürleri, yöneticilerden haklarını istiyorlar

Şube müdürleri, 3600 ek gösterge verilmesiyle mağduriyetin giderilmesi, Şube Müdürü statüsünün, itibarının ve saygınlığının korunmasını talep ediyorlar.

GÜNDEM 17.06.2022, 17:03
Şube Müdürleri, yöneticilerden haklarını istiyorlar

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Haziran 2022 de yaptığı açıklamada 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının sadece 4 meslek grubu için değil, bütün memurları kapsayacak şekilde yapıldığını, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığını, Şube Müdürü, ilçe müdürü il müdür Yrd. ve şef seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200'den 3 bine çıkarılacağını kamuoyuna duyurdu.

Kamuda ki Şube Müdürlerinin hiyerarşide 3600 ek gösterge verilen gurupların üzerinde olduğu belirterek, daha önce 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir üst kadronun ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılırken şube müdürleri 2200 de bırakılarak mağduriyet oluşturulmuştu. Sabırla mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken yine Şube Müdürleri astlarından geride bırakıldı.
Şube müdürleri, hiyerarşik düzende daha önce sicil notu verdiği, disiplin amiri olduğu kamu hizmetini yürütürken sevk ve idareden yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlendiği konumun ek göstergesini, makam/görev tazminatını almayan, kurumuna göre maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, Şef, VHKİ, Memur kadroların görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Şube müdürlerinin mevcutta ek göstergesi 2 bin 200 idi. Beklenti 3 bin 600 ek gösterge ile makam ve görev tazminatı idi. Açıklananlara göre, şube müdürlerinin ek göstergesi 3 bine yükseltildi. Bu durumda şube müdürlerinin sadece ek gösterge aylıkları 155 TL arttı. 2 bin 200 ek gösterge ile 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzdesi yüzde 85. Ek gösterge 3 bin olunca özel hizmet aylığında da bir artış olmadı. Zaten makam ve görev tazminatları yoktu. Hazırlanan düzenleme ile şube müdürü emeklisinin ek gösterge aylığında sadece 155 TL artış oldu. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200’den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı arasındaki fark ise 38 TL oldu.

3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyorlar.

Şube Müdürlerinden Yöneticilere Mesaj

''Sayın yöneticiler. Bizler 3600 ek gösterge mağduru şube müdürleriyiz. Devlet memuruyuz ve her sabah ilk bilgisayarı açınca hemen hemen hepimiz memurlar net haberlerine bakarız ve gün içinde ara ara yine siteyi en az 10-15 kez ziyaret ederiz. Çünkü biz memuruz ve memurlar net sitesi de bizim sitemiz diye düşünürüz. Ancak şimdi biz mağduruz. Hükümetimizin taslağını açıkladığı 3600 ek göstergede biz şube müdürlerine ilçe müdürlerine SGK müdürleri ve benzer muadil müdürlere 3600 değil de 3000 ek gösterge verilmiştir. Ama bizlerin amiri olduğu öğretmen hemşire din görevlisi polis bekçi vb. Memurlara 3600 ek gösterge verildi. Bizler hayal kırıklığına uğradık. Emekli olunca bizler bu sayılan 3600 ek gösterge verilen unvanlardaki memurlarda daha az maaş alacağız. Yani aramızda emekli maaşında 1.400 TL. Emekli ikramiyesinde ise 45.000 TL kadar farklar olacak. Bu farklar 3600 ek göstergeni yürürlüğe gireceği Ocak 2023 tarihinde daha da artarak maaşta 2.000 ve ikramiye de 75.000 TL. Olacak olup bu farklar yıllar geçtikçe enflasyonun etkisiyle daha da artacaktır. Değerli memurlar net yöneticileri 2011 yılında yine bazı unvanların ek göstergesi artırıldı ve o zaman bizimki yine artırılmamıştı. Şimdi de mağdur olduk. Biz mağdur müdürler olarak sizlerin yardımlarınızı bekliyoruz. Taslak önümüzdeki günlerde meclise gelip yaklaşacaktır. Bu aşamada bizlerin de 3600 ek gösterge almamız için yardım istiyoruz. Eğer 3000 ek göstergede kalırsak müdürlüğün idarecinin hiçbir fonksiyonu kalmayacak ve bizler moral çöküntüsü içerisindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Kurumlarda da çalışma barışı bozuldu. çünkü astlarımız bizlerin üst dilimine geçti. Şube müdürleri derneği olarak mağduriyetimizi sitenizden birkaç kez duyurmanızı arz ederiz. Saygılarımızla''

Salim Eğitmenoğlu

Şube Müdürlerinin 3600 Ek Göstergeye İlişkin yaşadıkları Mağduriyetin Giderilmesine Yönelik Talebimdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilere 3600 ek gösterge verilmesi hususu; memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artışın mevcut maaşları artırmanın yanında, özellikle emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşlarında artış yapıyor olması hususu biz Şube Müdürlerini umutlandırarak, oldukça heyecanlandırmıştır.

Akabinde 06.06.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan "Şube Müdürlerine 3000 ek göstergesi verilmesi “ne ilişkin açıklama ile umut ve heyecanın yerini, üzüntü ve mağduriyete bırakmıştır.

Şube Müdürü olarak, görevlerimizi kanunların bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; milyarlık projelere imza atan, kamu yaranı gözeterek milyarlarca liralık devlet bütçesine katkı sağlayan, ancak emekli olduğunda almış olduğu maaşın P'sini emekli aylığı alan bizler, 4 meslek grubundan ayrı değerlendirilerek, beklentimiz ve umudumuz yapılan düzenleme ile hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Şube Müdürleri olarak, hiyerarşik düzende emrindeki personele sicil veren, disiplin amiri olan, yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlenen bir makama sahipken hiyerarşik konumunun dikkate alınmaması nedeniyle, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ ve memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Bu nedenle; 2200'den, 3000'e yükseltilen ek göstergenin sadece emekli aylıklarında 150 TL artış sağlayabildiği, makam ve görev tazminatı alamayan Şube Müdürlerinin tek umudu olan 3600 ek göstergenin verilmesi halinde yüzümüzün gülebileceğini, teknik anlamda kamuoyunun dahi bilmediğini, Şube Müdürlerinin yaşadıkları mağduriyetin sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek direktifle; TBMM Komisyonlarında 3600 ek göstergenin Şube Müdürlerine verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılarak geciken bir adaletin yerine getirilmesinin sağlanmış olacağını belirtmek isterim.

Sayıları 20.000'i (görevde emekli) bulan, aileleriyle birlikte 100 bin etkilenecek bir kitleye ulaşan Şube Müdürlerine 3600 ek göstergenin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sayıları 100 bini bulan Şube Müdürleri ve ailelerine müjde verilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Cuma Oruç

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Şahin Duran

Şube müdürleri/müdürler için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Malatya Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Hacı Yusuf Yavuz

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Nuretttin Erdem

Şube Müdürlerinin 3600 Ek Göstergeye İlişkin yaşadıkları Mağduriyetin Giderilmesine Yönelik Talebimdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilere 3600 ek gösterge verilmesi hususu; memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artışın mevcut maaşları artırmanın yanında, özellikle emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşlarında artış yapıyor olması hususu biz Şube Müdürlerini umutlandırarak, oldukça heyecanlandırmıştır.

Akabinde 06.06.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan "Şube Müdürlerine 3000 ek göstergesi verilmesi “ne ilişkin açıklama ile umut ve heyecanın yerini, üzüntü ve mağduriyete bırakmıştır.

Şube Müdürü olarak, görevlerimizi kanunların bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; milyarlık projelere imza atan, kamu yaranı gözeterek milyarlarca liralık devlet bütçesine katkı sağlayan, ancak emekli olduğunda almış olduğu maaşın P'sini emekli aylığı alan bizler, 4 meslek grubundan ayrı değerlendirilerek, beklentimiz ve umudumuz yapılan düzenleme ile hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Şube Müdürleri olarak, hiyerarşik düzende emrindeki personele sicil veren, disiplin amiri olan, yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlenen bir makama sahipken hiyerarşik konumunun dikkate alınmaması nedeniyle, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ ve memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Bu nedenle; 2200'den, 3000'e yükseltilen ek göstergenin sadece emekli aylıklarında 150 TL artış sağlayabildiği, makam ve görev tazminatı alamayan Şube Müdürlerinin tek umudu olan 3600 ek göstergenin verilmesi halinde yüzümüzün gülebileceğini, teknik anlamda kamuoyunun dahi bilmediğini, Şube Müdürlerinin yaşadıkları mağduriyetin sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek direktifle; TBMM Komisyonlarında 3600 ek göstergenin Şube Müdürlerine verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılarak geciken bir adaletin yerine getirilmesinin sağlanmış olacağını belirtmek isterim.

Sayıları 20.000'i (görevde emekli) bulan, aileleriyle birlikte 100 bin etkilenecek bir kitleye ulaşan Şube Müdürlerine 3600 ek göstergenin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sayıları 100 bini bulan Şube Müdürleri ve ailelerine müjde verilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Yorumlar (2)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
tyaprak 10 ay önce
haklı adamlar astları üstlerinden daha yüksek maaş alır hale geldi
Bilal 10 ay önce
2018 de hazırlanan Taslak.
3600 ek gösterge artışı ne zaman? Kim ne kadar 3600 ek gösterge artışı alacak? 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı
Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metnine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı polis, hemşire, din görevlilerinin 3600 ek gösterge artışına ilişkin listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi. Peki 3600 ek gösterge taslağının detayları neler? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge nedir? 2018 Maaşlar nasıl değişecek? İşte 3600 ek göstergede son durum…
Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak metnine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı polis, hemşire, din görevlilerinin 3600 ek gösterge Listesine şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi. İşte 3600 ek göstergede son durum…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vaatleri arasında polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanmasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' demişti.
3600 ek gösterge artışı için taslak hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde müjdelediği 3600 ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. 3600 ek göstergeye kavuşacak 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin artacağı günü bekliyor. Bu konuda yasa çalışmaları da hız kazandı. Edindiğimiz bilgilere göre taslağa yeni eklemeler de oldu. Özellikle idareci kadrolarında geniş bir yelpaze ek gösterge artışından yararlanacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.
Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkacak
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.

Kim ne kadar ek gösterge artışı alacak?
Dördün biri derecedeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak ortalama rakamlara baktığımızda emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacağı görülüyor.
Günün Anketi Tümü
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?
Namaz Vakti 25 Mart 2023
İmsak 05:27
Güneş 06:53
Öğle 13:15
İkindi 16:43
Akşam 19:27
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Rizespor 25 46
6. Keçiörengücü 26 46
7. Bodrumspor 26 41
8. Boluspor 26 41
9. Bandırmaspor 26 40
10. Manisa FK 25 39
11. Göztepe 25 35
12. Tuzlaspor 26 28
13. Altay 26 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 25 24
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 25 17
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13