banner74

Şube Müdürleri, yöneticilerden haklarını istiyorlar

Şube müdürleri, 3600 ek gösterge verilmesiyle mağduriyetin giderilmesi, Şube Müdürü statüsünün, itibarının ve saygınlığının korunmasını talep ediyorlar.

GÜNDEM 17.06.2022, 17:03
Şube Müdürleri, yöneticilerden haklarını istiyorlar

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Haziran 2022 de yaptığı açıklamada 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının sadece 4 meslek grubu için değil, bütün memurları kapsayacak şekilde yapıldığını, tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan artırıldığını, Şube Müdürü, ilçe müdürü il müdür Yrd. ve şef seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesinin 2 bin 200'den 3 bine çıkarılacağını kamuoyuna duyurdu.

Kamuda ki Şube Müdürlerinin hiyerarşide 3600 ek gösterge verilen gurupların üzerinde olduğu belirterek, daha önce 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir üst kadronun ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılırken şube müdürleri 2200 de bırakılarak mağduriyet oluşturulmuştu. Sabırla mağduriyet giderilir, yapılan yanlışlık düzeltilir diye beklenirken yine Şube Müdürleri astlarından geride bırakıldı.
Şube müdürleri, hiyerarşik düzende daha önce sicil notu verdiği, disiplin amiri olduğu kamu hizmetini yürütürken sevk ve idareden yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlendiği konumun ek göstergesini, makam/görev tazminatını almayan, kurumuna göre maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, Şef, VHKİ, Memur kadroların görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Şube müdürlerinin mevcutta ek göstergesi 2 bin 200 idi. Beklenti 3 bin 600 ek gösterge ile makam ve görev tazminatı idi. Açıklananlara göre, şube müdürlerinin ek göstergesi 3 bine yükseltildi. Bu durumda şube müdürlerinin sadece ek gösterge aylıkları 155 TL arttı. 2 bin 200 ek gösterge ile 3 bin ek göstergenin özel hizmet aylığı yüzdesi yüzde 85. Ek gösterge 3 bin olunca özel hizmet aylığında da bir artış olmadı. Zaten makam ve görev tazminatları yoktu. Hazırlanan düzenleme ile şube müdürü emeklisinin ek gösterge aylığında sadece 155 TL artış oldu. Amiri olduğu memurun ek göstergesi 2 bin 200’den 600 puan artışla 2 bin 800 oldu. Memurun ek gösterge aylık artışı ile şube müdürü ek gösterge aylık artışı arasındaki fark ise 38 TL oldu.

3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyorlar.

Şube Müdürlerinden Yöneticilere Mesaj

''Sayın yöneticiler. Bizler 3600 ek gösterge mağduru şube müdürleriyiz. Devlet memuruyuz ve her sabah ilk bilgisayarı açınca hemen hemen hepimiz memurlar net haberlerine bakarız ve gün içinde ara ara yine siteyi en az 10-15 kez ziyaret ederiz. Çünkü biz memuruz ve memurlar net sitesi de bizim sitemiz diye düşünürüz. Ancak şimdi biz mağduruz. Hükümetimizin taslağını açıkladığı 3600 ek göstergede biz şube müdürlerine ilçe müdürlerine SGK müdürleri ve benzer muadil müdürlere 3600 değil de 3000 ek gösterge verilmiştir. Ama bizlerin amiri olduğu öğretmen hemşire din görevlisi polis bekçi vb. Memurlara 3600 ek gösterge verildi. Bizler hayal kırıklığına uğradık. Emekli olunca bizler bu sayılan 3600 ek gösterge verilen unvanlardaki memurlarda daha az maaş alacağız. Yani aramızda emekli maaşında 1.400 TL. Emekli ikramiyesinde ise 45.000 TL kadar farklar olacak. Bu farklar 3600 ek göstergeni yürürlüğe gireceği Ocak 2023 tarihinde daha da artarak maaşta 2.000 ve ikramiye de 75.000 TL. Olacak olup bu farklar yıllar geçtikçe enflasyonun etkisiyle daha da artacaktır. Değerli memurlar net yöneticileri 2011 yılında yine bazı unvanların ek göstergesi artırıldı ve o zaman bizimki yine artırılmamıştı. Şimdi de mağdur olduk. Biz mağdur müdürler olarak sizlerin yardımlarınızı bekliyoruz. Taslak önümüzdeki günlerde meclise gelip yaklaşacaktır. Bu aşamada bizlerin de 3600 ek gösterge almamız için yardım istiyoruz. Eğer 3000 ek göstergede kalırsak müdürlüğün idarecinin hiçbir fonksiyonu kalmayacak ve bizler moral çöküntüsü içerisindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Kurumlarda da çalışma barışı bozuldu. çünkü astlarımız bizlerin üst dilimine geçti. Şube müdürleri derneği olarak mağduriyetimizi sitenizden birkaç kez duyurmanızı arz ederiz. Saygılarımızla''

Salim Eğitmenoğlu

Şube Müdürlerinin 3600 Ek Göstergeye İlişkin yaşadıkları Mağduriyetin Giderilmesine Yönelik Talebimdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilere 3600 ek gösterge verilmesi hususu; memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artışın mevcut maaşları artırmanın yanında, özellikle emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşlarında artış yapıyor olması hususu biz Şube Müdürlerini umutlandırarak, oldukça heyecanlandırmıştır.

Akabinde 06.06.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan "Şube Müdürlerine 3000 ek göstergesi verilmesi “ne ilişkin açıklama ile umut ve heyecanın yerini, üzüntü ve mağduriyete bırakmıştır.

Şube Müdürü olarak, görevlerimizi kanunların bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; milyarlık projelere imza atan, kamu yaranı gözeterek milyarlarca liralık devlet bütçesine katkı sağlayan, ancak emekli olduğunda almış olduğu maaşın P'sini emekli aylığı alan bizler, 4 meslek grubundan ayrı değerlendirilerek, beklentimiz ve umudumuz yapılan düzenleme ile hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Şube Müdürleri olarak, hiyerarşik düzende emrindeki personele sicil veren, disiplin amiri olan, yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlenen bir makama sahipken hiyerarşik konumunun dikkate alınmaması nedeniyle, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ ve memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Bu nedenle; 2200'den, 3000'e yükseltilen ek göstergenin sadece emekli aylıklarında 150 TL artış sağlayabildiği, makam ve görev tazminatı alamayan Şube Müdürlerinin tek umudu olan 3600 ek göstergenin verilmesi halinde yüzümüzün gülebileceğini, teknik anlamda kamuoyunun dahi bilmediğini, Şube Müdürlerinin yaşadıkları mağduriyetin sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek direktifle; TBMM Komisyonlarında 3600 ek göstergenin Şube Müdürlerine verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılarak geciken bir adaletin yerine getirilmesinin sağlanmış olacağını belirtmek isterim.

Sayıları 20.000'i (görevde emekli) bulan, aileleriyle birlikte 100 bin etkilenecek bir kitleye ulaşan Şube Müdürlerine 3600 ek göstergenin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sayıları 100 bini bulan Şube Müdürleri ve ailelerine müjde verilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Cuma Oruç

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Şahin Duran

Şube müdürleri/müdürler için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Malatya Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Hacı Yusuf Yavuz

Şube müdürleri için ek gösterge beklentisi, sadece 3600 ek gösterge verilmesinden daha çok şey ifade ediyordu aslında. “İTİBARIN İADESİ” idi. Şube müdürü statüsünün itibarının korunması, saygınlığının iadesi olacaktı bir anlamda.

Bu durumda, 3000 ek göstergenin kabul edilmesi mümkün olmayıp, makam ve görev tazminatı ile birlikte 3600 ek göstergenin verileceği 2 nolu cetvele eklenmeyi talep ediyoruz.

Nuretttin Erdem

Şube Müdürlerinin 3600 Ek Göstergeye İlişkin yaşadıkları Mağduriyetin Giderilmesine Yönelik Talebimdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve diğer idarecilere 3600 ek gösterge verilmesi hususu; memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artışın mevcut maaşları artırmanın yanında, özellikle emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşlarında artış yapıyor olması hususu biz Şube Müdürlerini umutlandırarak, oldukça heyecanlandırmıştır.

Akabinde 06.06.2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan "Şube Müdürlerine 3000 ek göstergesi verilmesi “ne ilişkin açıklama ile umut ve heyecanın yerini, üzüntü ve mağduriyete bırakmıştır.

Şube Müdürü olarak, görevlerimizi kanunların bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde; milyarlık projelere imza atan, kamu yaranı gözeterek milyarlarca liralık devlet bütçesine katkı sağlayan, ancak emekli olduğunda almış olduğu maaşın P'sini emekli aylığı alan bizler, 4 meslek grubundan ayrı değerlendirilerek, beklentimiz ve umudumuz yapılan düzenleme ile hayal kırıklığına dönüşmüştür.

Şube Müdürleri olarak, hiyerarşik düzende emrindeki personele sicil veren, disiplin amiri olan, yapılan işin kontrol ve sorumluluğunu üstlenen bir makama sahipken hiyerarşik konumunun dikkate alınmaması nedeniyle, maiyetinde çalışan mimar, mühendis, istatistikçi, din görevlisi, hemşire, programcı, çözümleyici, araştırmacı, şef, VHKİ ve memur kadrolarında görev yapan personelin ek göstergesinden daha düşük veya eşit olan tek yöneticidir.

Bu nedenle; 2200'den, 3000'e yükseltilen ek göstergenin sadece emekli aylıklarında 150 TL artış sağlayabildiği, makam ve görev tazminatı alamayan Şube Müdürlerinin tek umudu olan 3600 ek göstergenin verilmesi halinde yüzümüzün gülebileceğini, teknik anlamda kamuoyunun dahi bilmediğini, Şube Müdürlerinin yaşadıkları mağduriyetin sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilecek direktifle; TBMM Komisyonlarında 3600 ek göstergenin Şube Müdürlerine verilmesine ilişkin düzenlemenin yapılarak geciken bir adaletin yerine getirilmesinin sağlanmış olacağını belirtmek isterim.

Sayıları 20.000'i (görevde emekli) bulan, aileleriyle birlikte 100 bin etkilenecek bir kitleye ulaşan Şube Müdürlerine 3600 ek göstergenin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sayıları 100 bini bulan Şube Müdürleri ve ailelerine müjde verilmesi hususunu arz ve talep ederim.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sosyal medyayı neden kullanıyorsunuz?
Sosyal medyayı neden kullanıyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31